Lämna in bilen – en del av försäkringen?

Var femte svensk känner ångest när de ska lämna in sin bil på service. Det framkommer i en undersökning som Trygg-Hansa nyligen har genomfört. Ångesten är jämförbar med känslan när man ska lämna sin självdeklaration eller gå till tandläkaren; enligt undersökningen.

Man kan givetvis fråga sig varför detta skulle vara sant om man får tro undersökningens resultat. Det finns givetvis många orsaker till det men den allra viktigaste är förmodligen rädslan av att det finns fel eller brister på bilen som man hoppats inte skulle finnas där (som att doktorn skulle upptäcka någon allvarlig sjukdom eller tandläkarräkningen skjuta i höjden).

Trygg-Hansa har identifierat ett annat problem vilket är det avbrott i det vardagliga arbetet det innebär för bilägaren att lämna in och hämta bilen. Det problemet är givetvis också verkligt även om det åtminstone ibland kan kännas som ett välkommet avbrott i vardagsrutinerna. En del av problemet har också identifierats som det att hitta ett ersättningsfordon om avbrottet skulle vara i många dagar.

Hur det än är med den saken så har Trygg-Hansa hanterat denna senare verklighet så att de har lagt in ett moment av ”lämna in och hämta” service i sin bilförsäkring för den som så önskar.

I första hand är troligen denna service riktad till personer med högre tjänster i samhället eller näringsliv där utförandet kan betraktas som lite av en butlerservice. Det finns därför också anledning att tro att det kan komma som ett påslag på förmånen av fri bil. I vilken mån det i så fall skulle innebära att förmånen skulle bli skattepliktig återstår att se. Förmodligen befinner den sig i gränslandet till vad som skulle innebära skatteplikt. Nu finns tjänsten där och kan i vart fall bidra till att minska arbetslösheten på åtminstone kort sikt.

av 15 juni, 2015.    Okategoriserade