Smidig och pålitigt arbetstidsmätning

stampelklocka

De flesta av oss har nog bara sett en stämpelklocka på film och då är det den gamla skolans stämpelklockor där varje personalmedlem har ett litet kort som de stoppade ner i en maskin för att registrera och loggföra vilken tid de började arbeta på morgonen och när de gick hem på kvällen. På så sätt kunde arbetsgivaren kontrollera att de anställda var där de skulle, när de skulle. Detta registreringssystem är i dag föråldrat men sanningen är att det faktiskt skulle behövas något liknande på många arbetsplatser idag.

Undersökningar har nämligen visat att tidsfusket är ett utbrett fenomen i Sverige. Flera fall som uppmärksammats på senare tid har inte bara lett till den anställdas avskedande utan också till flera fällande domar i rätten. Uppenbarligen skulle det behövas någon typ av system för att utföra arbetstidmätningar på arbetsplatser för att säkerställa att personalen utför det arbete de är anställda för att göra och får betalt för.

Vissa företag kan registrera sin personals rörelser på olika sätt, till exempel genom det passersystem som finns på de allra flesta arbetsplatser. Men finns det ett behov för ett mer exakt verktyg för tidsregistrering finns det faktiskt riktigt bra system på marknaden idag. Det finns till exempel digitaliserade pekskärmar där de anställda registrerar sig när de anländer till arbetet och sedan skriver ut sig när de går för dagen. Dessa kan kompletteras med små brickor som hålls upp för att göra registreringen smidigare och snabbare. Föredrar man ett enklare system finns det flera appar som man kan ladda ner för att enkelt kunna tidsrapportera direkt i mobilen. Dessa appar finns tillgängliga för både Iphone och Android så att alla kan använda dem. Man kan också använda sig av en personalliggare där varje anställd ansvarar för att anteckna sina egna tider.

av 9 februari, 2016.    Okategoriserade